Lars Forssell, utgivare på ValuePredict by Yellow-Belly
Laddar...

Koncernvärdering

Vi har nu uppdaterat vår värderingsalgoritm så att den väljer att värdera koncernen om den finns. Värderingen i ValuePredict baseras på en finansiell analys av företagets historiska bokslut. Vi har valt att programmera systemet så att om det finns ett koncern-bokslut, används det, annars värderas bara det enskilda bolaget i sig. Har ni några frågor […]

Hur bra värderar ValuePredict

Validering av värderingsmetoder för företag är svårt, då man sällan har något faktiskt värde på ett företag. För att ändå få ett hum om hur våra värderingar står sig, har vi tagit ett antal mindre börsbolag och tittat på hur börskursen under den senaste tiden varierat. Detta jämförs sedan med värderingarna från ValuePredict (VP): multipel […]