Hur bra värderar ValuePredict - ValuePredict by Yellow-Belly
Laddar...

Hur bra värderar ValuePredict

Validering av värderingsmetoder för företag är svårt, då man sällan har något faktiskt värde på ett företag. För att ändå få ett hum om hur våra värderingar står sig, har vi tagit ett antal mindre börsbolag och tittat på hur börskursen under den senaste tiden varierat. Detta jämförs sedan med värderingarna från ValuePredict (VP): multipel av årsvinsten plus kassa respektive substans samt diskonterat framtida kassaflöde.

valederingsgraf

Några intressanta observationer är att om marknaden har haft en ganska jämn värdering så har VP det också. Tittar vi på t ex. Feelgood och Bong så är det inte så stora skillnader mellan högst och lägst börskurs eller MÅVK(S) och DCF. Där marknaden ger en högre värdering av Feelgood än VP gör, medan Bong värderas högre av VP jämfört med marknaden.

För t ex. Elanders Matchar högsta VP (DCF) resp lägsta VP (MÅVK) ganska bra hösta resp lägsta börskurs. Medan ett bolag som Consilium (vilket legat rätt still på börsen) matchar rätt bra mot MÅVK och DCF, vilka är mkt lika.

Ett bolag som Precise, har VP en kraftigt avvikande värdering mot marknaden. I detta fall kan det vara så att värdet som marknaden ger, ligger tungt på framtida förväntningar, och mindre på historiska prestationer. Så diskrepansens mellan de två illustrerar ganska väl VPs begränsningar, information som inte återfinns i reda siffror kan inte på ett praktiskt sätt automat-värderas. Här får marknaden helt enkelt försöka förklara varför den tror på en högre, för att rättfärdiga dess värdering.

Många bolag av mer stabil karaktär ligger väldigt nära, såsom Rottneros (minus MÅVS), Electra, RNB, samt för Pricer och Poolia, ligger ju åtminstone MÅVK nära börsens björnvärdering.

Kommentera