Koncernvärdering - ValuePredict by Yellow-Belly
Laddar...

Koncernvärdering

Vi har nu uppdaterat vår värderingsalgoritm så att den väljer att värdera koncernen om den finns. Värderingen i ValuePredict baseras på en finansiell analys av företagets historiska bokslut. Vi har valt att programmera systemet så att om det finns ett koncern-bokslut, används det, annars värderas bara det enskilda bolaget i sig.

Har ni några frågor på detta är det bara att höra av sig till oss.

2 thoughts on “Koncernvärdering

  1. Hur kan man beräkna värdet på en koncern då man ofta kan internfakturera mellan dotterbolagen och flytta på vinste för att optimera skatter totalt i koncernen ???
    Hälsningar

    1. Hej

      Vi utgår ifrån koncernbokslutet (om det finns) för att göra värderingen av koncernen. Dessa ska då vara rensade från de flesta av effekterna från t.ex. internfakturering. Det finns dock naturligtvis alltid situationer som kommer att vara mer eller mindre svårvärderade, speciellt för helt automatiserad lösning som ValuePredict.

Kommentera