Om värderingen - ValuePredict by Yellow-Belly
Laddar...

Om värderingen

Att tyda innehållet i rapporten kan vara lite knepigt i början. Vi ger dig en snabb överblick.

Syftet med värderingsrapporten från ValuePredict är att erbjuda ett enkelt sätt att få tillgång till en kvalificerad värdering baserad på finansiell analys av bolaget, vilken kan ligga till grund för en fortsatt diskussion.
Tjänsten kan användas bland annat vid försäljning eller förvärv, bodelning, arvskiften, generationsboende eller bara som en objektiv kontroll på hur värdet i ens egna bolag utvecklas över tiden.

I värderingen ingår:
– sammanfattning
– sammanställning över ekonomin i företaget
– genomgång av ekonomin
– branschanalys
– onkurrentjämförelse samt
– ett antal olika värderingar

På hemsidan finns det en exempelrapport som ni kan ladda hem.

Är ni bara intresserade av att snabbt få en uppfattning av hur mycket företaget är värt kan ni titta på sammanfattningen som kommer först i rapporten, där sammanfattas bolaget och de värderingar som analysen har gett.

Analysen

För att kunna täcka in så många olika användningsområden som möjligt har vi valt att använda flera olika värderingsmetoder, som var och en har sina för- och nackdelar.