Spännande AI-framtid väntar för jurister - ValuePredict by Yellow-Belly
Laddar...
himlen

Spännande AI-framtid väntar för jurister

Ett av de mest diskuterade och omtalade ämnena i nyhetsflödet just nu är AI, artificiell intelligens. Tekniksajten M3 skrev i december om att studier gjorda på 1000 personer visar att 45% av svenskarna anser att AI är skrämmande. Samtidigt uppger Gartner att redan år 2020 kommer 2,3 miljoner ai-relaterade arbetstillfällen uppstå – och 1,8 miljoner arbetstillfällen försvinna.

En av de branscher vars vara eller icke-vara diskuteras flitigt är jurister. I hundratals år har yrket sett ungefär likadant ut, men inom den närmaste tiden kommer det att förändras. Nu menar forskare att 22% av en advokats jobb kan automatiseras. Redan har flera tjänster börjat testas, och det är dokumentsökarverktyg som har haft störst framgång. MIT Technology Review skriver att på bara några sekunder kan ett datorprogram utföra uppgifter som för en anställd jurist tar 360 000 timmar.

Jan Dernestam är managing partner på advokatbyrån Mannheimer Swartling, och han är inte alls rädd för den digitala revolutionen.

– Jag ser AI som en ren möjlighet och ett fantastiskt verktyg, säger han till advokaten.se. Fördelen med tekniken är att det kommer att vara våra klienter till godo, för det möjliggör för oss att arbeta ännu effektivare än vad vi gör idag.

Även Charlotta Kronblad, som forskar om digitaliseringens påverkan av juristbranschen, är positivt inställd. Hon menar att det är en spännande tid att vara jurist. På realtid.se skriver hon om möjligheterna med den nya tekniken.

– Att implementera Artificiell Intelligens kan leda till sänkta kostnader och ökad effektivitet, med bibehållen eller högre kvalitet. Men samtidigt innebär digitaliseringen en utmaning för rådande affärsmodell, där juridiska tjänster säljs per timma. När juridiken kan automatiseras och standardiseras blir tid irrelevant som bas för prissättning.

Trots att vi ännu är i början av AI-revolutionen finns det redan ett antal tjänster på den svenska marknaden som jurister kan använda sig av för att automatisera en del av sitt arbete. Ett exempel är ValuePredict, som vid ett knapptryck tar fram en företagsvärdering helt automatiskt. Värderingen baseras på den bokslutsdata som finns hos bolagsverket och tas fram med hjälp av ett antal olika avancerade algoritmer. Värderingsrapporten innehåller förutom företagsvärderingen också en sammanställning över ekonomin i företaget, en branschanalys och en konkurrentjämförelse.

Tekniska tjänster som denna kommer vi att se mer av under i den närmaste tiden, och Jan Dernestam tror att AI kommer vara ett självklart verktyg för jurister inom några år.

– 2020 är AI lika självklart som att det står en laptop på skrivbordet.

Kommentera