Varför värdera - ValuePredict by Yellow-Belly
Laddar...

Varför värdera

Företagsvärdering handlar om hur ett företag värderas. Det kan vara ditt eget företag eller någon annans, det kan vara ett stort eller litet. Det kan vara i samband med ett förvärv, en skilsmässa eller något annat där det behövs ett värderingsstöd.

De flesta böcker om företagsvärdering handlar enbart om värdering av börsbolag (publika aktiebolag) och vänder sig till den som investerar i aktier snarare än i företag. Detta trots att de flesta företag i Sverige är onoterade, och i den senaste slagningen i vår databas ger att det finns cirka 476 000 företag som är aktiebolag i Sverige, och merparten av dessa är onoterade. Tjänsten ValuePredict är främst avsedd för värdering av onoterade företag.

Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap eller absolut sanning. Värdet beror alltid på den som värderar och när värderingen görs.

Av den anledningen används era olika typer av värderingsmetoder i rapporten, vilka sinsemellan ger olika resultat. Vilken metod som ger det mest rättvisande resultatet får då avgöras från gång till gång.